News 新闻中心

 Guina瑰纳吉他2008挂历和桌面壁纸
 Guina瑰纳吉他连续荣登上海国际乐器展日报
 Guina瑰纳吉他亮相2007上海国际乐器展
 吉他中国将偕牌Guina瑰纳参加上海国际乐器展
 Guina瑰纳吉他亮相吉他中国7周年盛典
 Guina瑰纳吉他亮相吉他专业等级认证现场
 Guina瑰纳吉他GC2007南方巡演剪影
 Guina瑰纳吉他2007年8月18日惊艳上市!
 Guina吉他亮相2007北京国际乐器展
 Guina吉他严重声明暨告广大琴友书

More>>>